SIA Celteh ir uzsācis “Bioekonomikas sektora uzņēmumu digitalizācija konkurētspējas un eksportspējas palielināšanai” (1.1.1.2/VIAA/3/19/553) pētījuma projektu, kas tiek īstenots 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros un to līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Projekts sācies 01.06.2020. gadā un turpināsies līdz 31.05.2023.

Projekta mērķis ir veikt bioekonomikas sektorā strādājošo uzņēmumu digitalizācijas statusa, vajadzību, motivācijas un risku izvērtējumu Latvijas reģionos, lai izstrādātu sektoram specifiskas rekomendācijas un aprobētu digitalizācijas un e-komercijas risinājumus, kas ir piemēroti ieviešanai mikro un mazajos bioekonomikas sektora uzņēmumos, veicinot šo uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju.

Projekta pētniece_ Dr.oec. Sandija Zēverte -Rivža
Pētnieces asistente – Dr.oec.cand. Ina Gudele

Citi jaunumi:

Uzsākts projekts 1.1.1.2/VIAA/3/19/553